Het dienstenpakket van Finance-department omvat een verscheidenheid van diensten gericht op de behoeften van haar opdrachtgevers. Finance-department
focust zich op moeilijk invulbare functies in de financiële en bancaire sector. Finance-department is met name actief binnen de vakgebieden particulieren,
zakelijk, agri, grootzakelijk en MKB. Door de jarenlange ervaring in o.a. de particulieren sector zijn de niche functies een specialisatie van Finance-department.

Het dienstenpakket omvat de volgende diensten:

  • Detachering
  • Detavast
  • Contractbeheer

Detachering
Detachering is het tijdelijk ondersteunen van opdrachtgevers in verband met het verwerven van extra projecten, ziekteverzuim, reorganisatie of een gebrek aan benodigde kennis. Opdrachtgevers maken gebruik van detachering om de continuering van een project niet in gevaar te brengen. Immers een vertraging kan grote gevolgen hebben voor de opdrachtgever (kosten, time to market).

Finance-department kan de continuering van de projecten verwezenlijken door het inzetten van tijdelijke financiële professionals. De financiële professionals van Finance-
department kunnen afkomstig zijn uit de eigen financiële professionalpool of van de tijdelijke professionalpool. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ZZp-ers en inhuurkrachten. De projectduur wordt aangegaan voor een vooraf vastgestelde tijdsduur of op projectbasis. Bij een detachering kan er door de financiële professionals en opdrachtgevers geen aanspraak gemaakt worden op een (vast) dienstverband.

Detavast
Detavast is een variant van detachering. Het verschil tussen detavast en detachering is: Bij detavast is de intentie dat na een vooraf vastgestelde periode een professional in dienst treedt bij de opdrachtgever; De professional krijgt bij detavast een contract voor bepaalde tijd of voor de duur van het project dat daarna overgaat in een dienstverband bij de opdrachtgever. Daarnaast krijgt de professional dezelfde arbeidsvoorwaarden als er bij de opdrachtgever gehanteerd worden. Een professional die op detacheringbasis wordt uitgezonden, heeft een contract bij Finance-department (bepaalde- of onbepaalde tijd) en kan andere arbeidsvoorwaarden hebben dan die gehanteerd worden bij de opdrachtgever. Opdrachtgevers kunnen na het verstrijken van de opdracht alsnog afzien van het in dienst nemen van de professional. Detavast wordt door de opdrachtgevers vaak als eerste optie gezien bij versterking van hun onderneming, doordat detavast gezien wordt als een uitgestelde werving en selectie.

Contractbeheer
Finance-department heeft als gespecialiseerde partner in financiële professionals naast de toegang tot de markt van hoogopgeleide zelfstandige financiële professionals ook een organisatie die bekend is met juridische, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen. Finance-department zorgt ervoor dat opdrachtgevers zorgeloos zaken kunnen doen en dat alle administratieve, financiële, juridische en fiscale zaken tot in de puntjes geregeld zijn. Kortom volkomen transparant en zonder risico’s op naheffingen. Het is voor opdrachtgevers een tijdrovende bezigheid om alle soorten contracten, leveringsovereenkomsten, voorwaarden en andere afspraken van leveranciers te traceren en vast te leggen.

0Daarnaast is het adequaat omgaan met de wet ketenaansprakelijkheid en het recht van werkgeversschap onderdeel van het contractbeheer. Het contractbeheer van Finance-department zorgt ervoor dat opdrachtgevers zich zorgeloos kunnen richten op hun “core business” en zich niet hoeven te bekommeren om de genoemde tijdrovende bezigheid. Contractbeheer verzorgt voor de opdrachtgevers het onderhoud van (management)informatie, kostenbeheersing en het kunnen aanbieden van de juiste dienst welke voldoet aan de behoefte van de interne klant.

Kortom: contractbeheer zorgt voor kwaliteit van de facilitaire ondersteuning wat ten goede komt aan de kwaliteit van de gehele organisatie.